Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnoci soubory cookie. Používáním těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Česko

Reklamační podmínky produktů označených DSxxxxxxxx

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě Hrackynainternetu.cz se řídí platnými zákony. Zákazník má právo podle paragrafu §616 občanského zákoníku na bezplatnou a bezodkladnou nápravu pokud je zboží v rozporu s kupní smlouvou (zboží neodpovídá fakturovaným nebo objednaným položkám) do 6 měsíců od převzetí zboží. Standardní záruční doba je 24 měsíců a záruční lhůta začíná běžet v okamžiku převzetí zboží. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.

Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:

 

Vyřízení reklamace proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak.

V případě oprávněné reklamace nahradíme zákazníkovi náklady na poštovné vzniklé zasláním reklamovaného zboží zpět prodejci. Náhrada poštovného bude zákazníkovi převedena na bankovní účet společně s částkou za reklamované zboží.

Byl-li Váš balík viditelně poškozen během přepravy nebo pokud po rozbalení zásilky zjistíte poškození zboží, postupujte prosím podle níže uvedených informací.

Slovensko

Reklamační podmínky produktů označených DSxxxxxxxx

Záruka na tovar zakúpený v internetovom obchode Hrackynainternetu.cz sa riadi platnými zákonmi. Zákazník má právo podľa paragrafu §616 Občianskeho zákonníka na bezplatnú a bezodkladnú nápravu ak je tovar v rozpore s kúpnou zmluvou (tovar nezodpovedá fakturovaným alebo objednaným položkám) do 6 mesiacov od prevzatia tovaru. Štandardná záručná doba je 24 mesiacov a záručná lehota začína plynúť v okamihu prevzatia tovaru. Záruka sa vzťahuje na všetky vady obmedzujúce možnosť riadneho použitia tovaru. Záruka sa ale nevzťahuje na opotrebovanie bežným používaním.

Reklamácia sa oznamuje niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • on-line pomocou jednoduchého formulára (pre všetky prípady: vrátenie tovaru, poškodený tovar, reklamácie)
  • e-mailom na adresu info@hrackynainternetu.cz ( v pracovné dni od 8:00 - 17:00 hod. ).

Oznámenie reklamácie musí obsahovať popis závad a číslo objednávky alebo faktúry a emailový alebo telefónny kontakt.

Predávajúci do 5 pracovných dní rozhodne o reklamácii a vyrozumie kupujúceho emailom alebo telefonicky.

Vybavenie reklamácie prebehne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zúčastnené strany nedohodnú inak.

V prípade oprávnenej reklamácie nahradíme zákazníkovi náklady na poštovné vzniknuté zaslaním reklamovaného tovaru späť predajcovi. Náhrada poštovného bude zákazníkovi prevedená na bankový účet spoločne s čiastkou za reklamovaný tovar.

Ak bol Váš balík viditeľne poškodený počas prepravy alebo ak po rozbalení zásielky zistíte poškodenie tovaru, postupujte prosím podľa nižšie uvedených informácií.

Reklamační podmínky produktů označených TExxxxxxxx

Text